Ανακοίνωση

Regarding service outage

We are aware of the service outage for the VINTCER blogging platform, form builder, and a few other services. Our team was working on maintenance and due to some technical issues, it's taking longer than expected to restore the services. We are working hard to bring everything online as soon as we can.

DNS router

Website builder

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.

Form builder & manager

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.

VINTCER IDE

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.

Yovale ecommerce

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.

Blogging platform

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.

VINTCER assets

  • 1Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί ομαλάΕλέγχθηκε μέσω HTTP ή TCP.